آزمون های غیرمخرب

در این بخش با توجه به تجهیزات موجود نظیر دستگاه اولتراسونیک. ذرات مغناطیس. مایعات نافذ. دستگاه X-RAY انواع آزمونهای غیر مخرب (NDT)  جهت بررسی عیوب سطحی و عمقی بر روی قطعات انجام می گیرد.

آزمون های غیر مخرب

آزمونهای متالوگرافی با استفاده از تجعیزلت متالوگرافی و میکروسکوپ نوری:  در آزمایشگاه متالوگرافی با داشتن امكانات آماده سازی نمونه از جمله دستگاه های برش، سمباده زنی، پولیش مكانیكی، مانت گرم و الكتروپولیش و همچنین تجهیزات میكروسكوپ متالورژیكی می توان ریز ساختار محصولات تولیدی را بررسی نموده و با پارامترهای متالوگرافی مانند اندازه دانه (Grain Size) درصد فاز و غیره را مورد ارزیابی قرار داد.

.Copyright © 2013. Parsian Metallurgy Center. All rights reserved

بازگشت به بالا