سختی سنجی

سختی سنجی به دليل سريع بودن آزمون و نياز به آماده سازی سبک، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. همچنين از عدد سختی می توان جهت تعيين ماكرو ساختار و ميكرو ساختار قطعات استفاده كرد. اين روش آزمون می تواند بدون نياز به تخريب نمونه انجام پذيرد. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقياس ها و نيروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات و غير فلزات مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع برای تعيين صحت عمليات حرارتی اعمالی بر روی قطعات است.

سختی سنجی

سختی سنجی بسته به نوع آلياژ، ابعاد، خواص مكانيكی و فيزيكی در مقياس های مختلف قابل انجام است. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع در تعيين عمق لايه سخت كاری شده يا دكربوره شده در فولادها و چدن ها می باشد. سختی سنجی قطعات با استفاده از دو دستگاه سختی سنج  ثابت  یونیورسال  و 1 دستگاه  سختی سنجی پرتابل که امکان سختی سنجی کلیه قطعات با 15 روش سختی سنجی  راکول.   و 15   روش سختی سنجی  راکول سوپر فیشیال. و 8  روش سختی سنجی ویکرز. و تمامی روش های سختی سنجی برینل را برای قطعات کوچک و بزرگ میسر می نماید.

.Copyright © 2013. Parsian Metallurgy Center. All rights reserved

بازگشت به بالا