کوانتومتری

 بخش آزمایشگاه کوانتومتری مهمترین بخش مرکز متالورژی پارسیان بوده که با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های کوانتومتری و آنالیز مواد و با استفاده از کارشناسان با تجربه  وظیفه تعیین ترکیب شیمیایی فلزات مختلف و مطابقت آن با استانداردهای جهانی را بر عهده دارد. تجهیزات موجود در این بخش  دستگاه کوانتومتر OXFORD UV    و دستگاه کوانتومتر ثابت  ARL   و  دستگاه کوانتومتر پرتابل THERMO که امکان آنالیز قطعات به روش تکه برداری و یا غیر مخرب را میسر می سازد. این مرکز با دارا بودن تعداد فراوان نمونه های استاندارد ( CRM , SUS  )   بصورت روزانه و حتی در موارد خاص بصورت ساعتی مطابق دستورالعمل های استاندارد بمنظور افزایش دقت اندازه گیری . اقدام به کالیبراسیون دستگا های کوانتومتر می نماید. همچنین ای مرکز با دسترسی به آخرین استاندارد های معتبر بین المللی مطابقت ترکیب شیمیایی بدست آمده با استاندارد های موجود را انجام می دهد.

مواد فلزی مورد آزمون در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

کوانتومتری

 •  فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژ
 •  فولادهای خوش تراش
 •  فولادهای آلیاژی
 • زنگ نزن و نسوز
 •  فولادهای ابزار
 • فولادهای هاد فیلد
 • سوپر آلیاژهای پایه آهن و سوپر آلیاژهای پایه نیکل
 • آلیاژ های پایه نیکل
 •  چدن های معمولی (خاکستری، مالیبل، داکتیل و سفید – چدن های آلیاژی (نای رزیست، نایهارد)
 •  آلیاژ های پایه مس
 •  آلیاژ های پایه روی
 • آنالیز الکترود های/فیلرهای جوشکاری
 •  آنالیز محل جوش

 

نمونه های استاندارد کوانتومتر

.Copyright © 2013. Parsian Metallurgy Center. All rights reserved

بازگشت به بالا