آزمایشگاه

آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه متالورژی به سه بخش زیر تقسیم می شود:

 

مرکز متالورژی پارسیان با هدف بهبود و اثر بخشی عملکرد اقدام به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت  نموده است. سیستم مدیریت کیفیت در تمامی فعالیت های مرکز مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین مرکز متالورژی پارسیان این امکان را دارد که در صورت در خواست مشتری آزمایشات  را در حضور بازرس و یا مشتری انجام داده  و امکان آنالیز با دستگاه پرتابل در محل را نیز فراهم ساخته است.

دستگاه کوانتومتری

.Copyright © 2013. Parsian Metallurgy Center. All rights reserved

بازگشت به بالا